Brabantse Wal

Brabantse Wal

Welkom in natuurgebied Brabantse Wal

Brabantse Wal is een geologisch wonder

De Brabantse Wal is een in het oog springende bult en een geologisch wonder: een steilrand. Die een hoogteverschil kent van dik twintig meter en met grondlagen die terug gaan tot de ijstijd. Een bruuske wisseling van het hooggelegen zandgrond naar de laaggelegen polderklei. Op het bovenste deel heb je een prachtig uitzicht tot ver in Zeeland. Als je naar beneden gaat zie je de loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. Aan de voet van de steilrand loop je een schitterende polder in. Je komt helemaal tot rust in het weidse landschap. Je kan uren wandelen, fietsen of naar de vogels kijken. Kom eens kijken en ga de Brabantse Wal beklimmen.

Over het gebied Brabantse Wal

De Brabantse Wal is een weids natuurgebied dat ligt op de scheiding van de Brabantse zandgronden en het zeekleigebied van de oudere Schelde. Je vindt daar een uitzonderlijke steilrand, alsmede een hooggelegen bos en ook laaggelegen polders. Je wordt door het gebied verrast met abrupte wisselingen en fraaie vergezichten. Je gaat van bossen naar de polders, van de heide naar de vennen en de stuifduinen. Je kan zo over de grens wandelen; Dit natuurgebied maakt deel uit van het Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide.

Over de Steilrand

Een uniek hoogtepunt van de Brabantse Wal is de steilrand, waar de Brabantse zandgronden plotseling worden afgebroken met een hoogteverschil tot wel 22 meter. De wal maakt zigzag bewegingen door het landschap vanaf de grens met België in Putte langs Ossendrecht, via Hoogerheide, Woensdrecht, Bergen op Zoom tot Steenbergen. Deze steilrand is ontstaan door het schuren van de zandgrond door de vroegere Schelde. Gezien de geologische waarde heeft deze “zandmuur” de status van een aardkundig monument. Op verschillende plekken zijn er mooie doorkijk plaatsen op het platte polderland aan de voet van deze wal.

Over de Abdijbossen

Op de Brabantse Wal liggen de Abdijbossen en Wildernissen, de naaldbossen en loofbossen en hier en daar een ven en een heideveld. De Abdijbossen danken hun naam aan de Natuurpoort De Volksabdij. Deze gastvrije abdij met terras is een prima startpunt voor een wandeling door het gebied of het gebied verkennen op de mountainbike. Binnen de abdij is een informatiecentrum over de Brabantse Wal en de Tweede Wereldoorlog. De abdij fungeerde in die tijd als hospitaal. Op de Brabantse Wal werd gestreden gedurende de Slag om de Schelde. Dat was in deze omgeving een van de grootste veldslagen.

Over het Kleine Meer en de Ossendrechtse Duinen

Op de Brabantse Wal bevinden zich tevens de natuurgebieden Kleine Meer en de Ossendrechtse Duinen. Een gevarieerd landschap met bos, heide, vennen en zandverstuivingen. De vennen waren een lange tijd verdroogd, maar er is in 2016 een herstelproject uitgevoerd, waardoor er meer water blijft staan. Da pakt goed uit voor de bijzondere bewoners zoals de rugstreeppad en de kamsalamander. En het kan maar zo gebeuren dat je de dodaars en de fuut ziet. Er is nu ook meer plaats voor dopheide, oeverkruid en zonnedauw. Ook vind je hier kuilen die voor een deel begroeid zijn met heide. Dat komt door oude bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog.

Over de Noordpolder van Ossendrecht

Een hele andere aanblik geeft de Noordpolder van Ossendrecht aan de voet ligt van deze Brabantse Wal. De steilrand is echt dalen en klimmen. Er zijn hier loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. De Noordpolder van Ossendrecht is een polder uit de middeleeuwen met veel drassige delen door het kwelwater dat naar boven komt. Regenwater dat vroeger is binnengedrongen in de zandgronden van de wal en na een ondergrondse reis weer uit de bodem komt. Dit reine kwelwater draagt bij aan een unieke plantengroei. Vanaf de lente zie je prachtige velden met dotterbloemen en koekoeksbloemen met veel weidevogels die er doorheen slenteren. Midden in de polder vind je een panoramatafel die uitzicht biedt op de Brabantse Wal.

Over het Grenspark

De Brabantse Wal is maakt deel uit van het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide dat in 2001 is ingericht. Dit is een grensoverschrijdend natuurgebied van 6.000 hectare met bossen, heide, stuifduinen en vennen. Talrijke zeldzame en kwetsbare soorten vinden hier hun thuis. Natuurmonumenten beheert dit gebied met andere eigenaren en legt wandelpaden, fietspaden en mtb-routes aan. Op de website van het grenspark vind je een overzicht van de diverse routes.