Verdronken Land van Zuid-Beveland

Verdronken Land van Zuid-Beveland

Welkom in natuurgebied Verdronken Land van Zuid-Beveland

In 1530 veegde de watersnoodramp dorpen in Zeeland en Vlaanderen van de kaart. De nieuwe bewoners van het natuurgebied Verdronken Land van Zuid-Beveland zijn de vogels.

Over Verdronken Land van Zuid-Beveland

Door de watersnoodramp 1530 zijn dorpen van de kaart geveegd in Zeeland en Vlaanderen. Nu zijn vogels de nieuwe bewoners in het Verdronken Land van Zuid-Beveland. Je kunt het bijzondere natuurgebied bekijken vanaf de Oesterdam ter hoogte van het dorp Rilland in de gemeente Reimerswaal.

De Watersnoodramp in 1530

Achttien dorpen en de stad Reimerswaal stonden er in het verleden op de plaats waar nu het ‘Verdronken Land van Zuid-Beveland’ is. De stad en de dorpen gingen verloren bij de watersnoodramp in 1530, de Sint Felixvloed, waardoor grote delen van Zeeland en Vlaanderen onder water kwamen te staan. Dit stuk land is niet meer terugveroverd op de zee. Daarop kreeg het natuurgebied de huidige naam ‘Verloren Land van Zuid-Beveland’.

De natuur op schorren en schorren

Het natuurgebied maakt deel uit van het Nationaal Park Oosterschelde en is onderdeel van het Europese netwerk van natuurgebieden; Natura 2000. Het Verdronken Land van Zuid-Beveland is een  mooi natuurgebied met schorren en slikken. Hier groeit hoofdzakelijk Engels slijkgras en strandkweek. Het slijkgras spreidt zich in ras tempo uit over de schorren. Dit geeft het slijkgras de bijnaam schorrenpest. Planten als de lamsoor, zeekraal en gewone zoutmelde gedijen hier. Dit natuurgebied dient als broedplaats voor bruine kiekendieven, wilde eenden en steltlopers als kluten, scholeksters en tureluurs.

De Oesterdam als veiligheidsbuffer

De Oosterschelde is met de aanleg van de stormvloedkering uit balans geraakt. Langzaam maar zeker raken de waardevolle zandplaten onder water. Dit proces heet zandhonger. Er is als innovatieve proef in 2013 een zandlichaam opgespoten bij de Oesterdam dat goed is voor de natuur en de kustveiligheid. Dit is een begin van de strijd tegen de zandhonger in de Oosterschelde.

Wat is er te doen in natuurgebied Verdronken Land van Zuid-Beveland?

  • Neem je verrekijker mee, want vanaf de Oesterdam en Haven Rattekaai in de gemeente Reimerswaal heb je een schitterend uitzicht.
  • Bij de  VVV Yerseke kan je meer informatie krijgen over de omgeving en natuur van dit stukje Zeeland

Hoe is het natuurgebied Verdronken Land van Zuid-Beveland te bereiken?

Het natuurgebied Verdronken Land van Zuid-Beveland is verboden te betreden. Voor een prachtig uitzicht op de slikken  en schorren van het natuurgebied ga je naar de Oesterdam en de Haven Rattekaai (gemeente Reimerswaal).