Noordpolder van Ossendrecht

Noordpolder van Ossendrecht

Welkom in natuurgebied Noordpolder van Ossendrecht

De Brabantse Wal biedt je een fraai uitzicht over de hele omgeving. Je kan wandelen langs de sloten, landerijen en de knotwilgen. En vanaf het uitkijkpunt speuren naar de fazanten. Dit poldergebied met historie ligt aan de voet van de Brabantse Wal op de wisseling van lage kleigronden naar de hoge zandgronden.

Over het gebied Noordpolder van Ossendrecht

Ga genieten aan de voet van de Brabantse Wal van het prachtige uitzicht over deze bijzondere polder. Kijk rond vanaf het uitkijkpunt over het landschap en zoek een fazant. Maak een wandeling langs de oude sloten, landerijen en knotwilgen. Dit is een uniek poldergebied met historie door de overgangen tussen hoge zandgronden en lage kleigronden, droog gebied en nat gebied. Het water wordt vanuit de hoge wal ondergronds opgestuwd naar de lager gelegen polder, waar het als kwelwater naar de oppervlakte komt. De Noordpolder was daardoor steeds behoorlijk drassig en niet bruikbaar voor de landbouw. Natuurmonumenten plaatste stuwtjes in afwateringssloten om het schone kwelwater vast te houden en het vervuilde water uit de omgeving buiten te houden. Hiermee zijn natte graslandjes gemaakt waar dotterbloemen groeien. Het slotenpatroon is in stand gehouden omwille van de cultuurhistorische waarde.

Over de dieren en planten in de Noordpolder van Ossendrecht

Door het bijzondere landschap en de diverse bodemsoorten kom je allerlei dieren en planten in dit natuurgebied tegen. Van de fraai gekleurde fazant tot de opmerkelijke gele dotterbloem.

Over het behoud van cultuurhistorisch landschap

Er is samengewerkt door Natuurmonumenten en het Waterschap de Brabantse Delta aan de verbetering van de bijzondere natuur in deze Noordpolder van Ossendrecht. Door het nemen van allerlei maatregelen stijgt de waterstand en het ijzerrijke water stroomt niet zo snel weg. Het ongeveer zesduizend jaar oude water draagt hierdoor bij tot het tot stand komen van de bloemrijke rietkragen en graslanden. Natuurmonumenten houdt de karakteristieke cultuurhistorische elementen in stand. Denk hierbij aan de hoge knotwilgen en het middeleeuwse slotenpatroon.