Scheelhoek

Scheelhoek

Welkom in natuurgebied Scheelhoek

Achter de sluizen een Vogelrijkdom

Als vogelliefhebber ben je hier absoluut op je plek. Zeker nu er meer rust en ruimte voor de vogels wordt gecreëerd. Uniek is het nieuwe uitkijkpunt. Het vogelobservatorium Tij. Het lijkt op een huizenhoog ei van een grote stern. Dit is nergens anders te vinden.

Over het natuurgebied Scheelhoek

Een verrekijker meenemen is handig als je gaat wandelen in de natuur rond het vogelreservaat Scheelhoek. Schuwe vogels zoals de blauwborst, bruine kiekendief en de tureluur verstoppen zich goed in dit vogelreservaat.

De sluizen een klein stukje open

Scheelhoek is een vogelreservaat van betekenis, dat net achter de Haringvlietsluizen ligt op Goeree-Overflakkee (ZH). Vroeger was Scheelhoek een zandplaat in de monding van het Haringvliet. Als het vloed was stond dit gebied onder zout water. Met de aanleg van de Haringvlietdam en sluizen in 1970 stopte de invloed van de getijden en van het zoute water. Vanaf september 2018 gaan de sluizen geregeld een klein stukje open om het water dat langs Scheelhoek stroomt te laten verzilten. Trekvissen krijgen hiermee de mogelijkheid om de Rijn en Maas op te zwemmen en zich voortplanten in Frankrijk en Duitsland.

Deltanatuur herstel

De bedachtzame opening van de sluizen past bij de ambitie van natuurmonumenten om de natuur te herstellen die bij een delta hoort. Hieraan wordt samengewerkt met verschillende natuurorganisaties en met de financiële steun van de Nationale Postcode Loterij. Scheelhoek is uitgebreid. Natuurmonumenten heeft de Korendijkse Slikken aangepast aan de dynamiek van het water. Daarvoor werd Tiengemeten omgevormd naar een natuureiland. Met de bedoeling om de natuur weer de ruimte te geven. Die kwam door de deltawerken onder druk te staan.

Vogelobservatorium Tij

Het vogelreservaat Scheelhoek is niet open voor de bezoekers. Je kan vogels spotten vanaf het pas gerealiseerde vogelobservatorium Tij aan de Zuiderdiepweg. Van hieruit kijk je uit op duizenden broedende grote sterns. Tevens is het mogelijk om vanaf de uitkijkheuvel in het Scheelhoekbos bij Stellendam de vogels van het reservaat te bekijken zonder dat je ze stoort.

Wandelroute

Het Scheelhoekbos is ook rijk aan vogels. Voedsel en een schuilplaats zoeken de vogels hier. In de lente zitten bomen vol met vogels die zingen. Er is een wandelroute door dit jonge en afwisselende bos.