Korendijkse Slikken

Korendijkse Slikken

Welkom in natuurgebied de Korendijkse Slikken

Aan het Haringvliet is het genieten van de diverse natuur. Via de wandelroute van de Korendijkse Slikken kom je door graslanden en zoetwatergetijdenatuur. Dit natuurgebied is een prefecte plek om verschillende vogels te spotten met de zeearend als beste voorbeeld. Neem je verrekijker dus maar mee.

Over het gebied de Korendijkse Slikken

Het gebied is momenteel nog niet toegankelijk voor publiek. Voor het herstel van de natuur vonden hier vorig jaar werkzaamheden plaats in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet. Tevens werd gestart met verbeteringen van de recreatieve voorzieningen. De werkzaamheden zijn weer begonnen na het broedseizoen. Het wandelpad en de uitkijkhut worden voltooid en nieuwe bebording komt er in het natuurgebied. In een aantal kreken hebben baggerwerkzaamheden plaatsgevonden. Vanaf eind september is het weer mogelijk eindeloos te genieten van wandelingen door de herstelde deltanatuur. Je kunt je dan laten verrassen door het schitterende uitzicht vanaf de nieuwe uitkijkhut en uitkijkterp vanwaar je uitzicht hebt op het Spui en het Haringvliet. Het rondje Pit wandelen is nu al wel mogelijk.

De Korendijkse Slikken is een divers natuurgebied

De Korendijkse Slikken geeft je het gevoel dat je helemaal weg bent van de wereld. Het hele jaar door zijn de weilanden van dit natuurgebied een rustplaats voor diverse vogels zoals de goudplevier, smient, wulp en allerlei ganzen zoals de zeldzame dwerggans. Zij vinden hun voedsel in het natuurgebied van de Korendijkse Slikken. Door de koeien die er grazen blijft de natuur open en voor de vogels bereikbaar. Het moerasachtige deel van het natuurgebied kent weer andere soorten vogels die hier beter gedijen, zoals de moerasvogels. Je ziet in dit deel blauwborsten, bruine kiekendieven, rietzangers en grote zilverreigers. Met wat geluk zie je een zeearend rondvliegen!

Welke verbeteringen hebben in 2018 plaatsgevonden?

Met de afsluiting van ‘t Haringvliet verdween de invloed van het zoute water en daardoor ook de uitgestrekte rietlanden en slikoevers uit het natuurbeeld van de Korendijkse Slikken. Met het Droomfondsproject Haringvliet werd aan herstel gewerkt van deze unieke deltanatuur rond het Haringvliet. In de Korendijkse Slikken vond in de zomer van 2018 natuurherstel plaats en werd een start gemaakt met het vernieuwen van de recreatieve voorzieningen. Vanaf eind september 2019 kan je het gebied ontdekken langs een nieuwe verhoogde wandelroute, een nieuwe vogeluitkijkhut en nieuwe uitkijkterp die zicht biedt op het Haringvliet en het Spui. Bovendien werd er gewerkt aan het herstel van de natuur door delen in dit gebied te verlagen waardoor slikoevers zijn hersteld. Met deze maatregelen kwam de natuur voor een deel terug, die verloren is gegaan door de afsluiting van de Haringvlietsluizen. Want vooral deze, unieke deltanatuur, is zo waardevol als paaigebied, broedgebied en opgroeigebied voor trekvissen en trekvogels.

Hoe kun je natuurgebied Korendijkse Slikken bereiken?

Je kunt het best de Korendijkse Slikken met de auto bereiken. Er is een parkeerplaats bij de Leenheerengorzenpolder die via het navigatieadres Westdijk 30 in Goudswaard te bereiken is. Een wit dijkhuis langs de weg is het herkenningspunt van deze plek.