Beningerslikken

Beningerslikken

Welkom in natuurgebied Beningerslikken

Het bijna 300 hectare natuurgebied Beningerslikken biedt ruimte en rust aan vogels zoals blauwborst, ganzen en wulpen. De variatie in het landschap maakt dat talrijke soorten vogels zicht thuis voelen in dit natuurgebied vlakbij Hellevoetsluis.

De natuur op de buitendijkse slikken

Door de afsluiting van het Haringvliet in 1970 was er geen getij meer in het natuurgebied. Het zoet water kwam in de plaats voor het zoute water. Daardoor veranderde de natuur. Eerst bedekten biezen en riet de slikken. Er staan in het natuurgebied nu bomen, struikgewas en ruigtekruiden zoals late guldenroede, heemst en moerasmelkdistel. Onder andere de bruine kiekendief en blauwborst broeden tegenwoordig in het struikgewas.

De drukte in de buitendijkse slikken

Koeien grazen in de graslanden in het midden van het natuurgebied de Beningerslikken. Van dit stukje natuur maken weidevogels en ook brandganzen, grauwe ganzen, goudplevieren en wulpen van harte gebruik. Dit natuurgebied wordt in de winter nog drukker door de komst van talrijke kuifeenden, smienten, wilde eenden en overige eenden soorten.

Hoe is natuurgebied Beningerslikken te bereiken?

Dit natuurgebied is niet open voor publiek. Het is wel te bekijken vanaf de Zeedijk in Zuidland.