Wormdal

Wormdal

Welkom in natuurgebied Wormdal

De snelstromende beek de Worm ligt langs de bossen en graslanden. Dit is een perfecte leefomgeving voor diverse vogels zoals de waterral, de ijsvogel en verschillende steltlopers.

Over het gebied Wormdal

De beek Worm was in het verleden beschoeid, omdat de oeverlanden in gebruik waren voor landbouw. Toen de beemden halverwege de 20e eeuw niet meer in gebruik waren, takelde de oeverbeschoeiing af. Gaandeweg is het stroombed verbreed en daardoor zijn de oude bochten en meanders, eilanden, grindbanken, ooibossen met zwarte els en schietwilg ontstaan.

Oeversteilwanden

In de buitenbochten van de beek zijn steilranden afgesleten. Hier broedt de ijsvogel. Daar waar door erosie grote bomen omvallen, wordt de stroomrichting veranderd van de beek. In de beek groeien de kleine watereppe en beekpunge. Ook zijn er moerasvogels zoals de watersnip, waterral, het bokje en steltlopers zoals het witgatje, kleine plevier en oeverloper.