Terworm

Terworm

Welkom in natuurgebied Terworm

Natuurgebied Terworm heeft nog helemaal de uitstraling van een landgoed uit het verleden met een stijlvol kasteel. Op deze landerijen bevinden zich landschapselementen waaronder alleenstaande bomen, akkers, hoogstamboomgaarden, bloemrijke graslanden en hagen. Ondanks dat dit natuurgebied tussen diverse wegen ligt, vind je hier echt rust.

Wat is er te doen in natuurgebied Terworm?

  • Wandelingen maken en mooie fietsen doen
  • Een stap in het verleden Ruïne Eyckholt;
  • Lekker eten en heerlijk overnachten bij kasteel Terworm.

Terworm van moeras tot het kasteel

Dichtbij Heerlen is een fraai landgoed en gevarieerd natuurgebied, Terworm genaamd. Je kunt hier heerlijk wandelen van het laaggelegen moeras naar de hooggelegen akkers en ook naar de loofbossen. Je loopt over een holle weg, dan een statige oprijlaan. Via de kronkelende beek en langs de rechte grachten. Tip! Wandel langs kasteel Terworm, de ruïne Eyckholt en de hoeves. Zij geven aan het landgoed de statige en historische sfeer!

Een gebied rijk aan vogels

Door de kleine landschapselementen is natuurgebied Terworm een prefecte leefomgeving voor diverse vogels, zoals geelgorzen, puttertjes en appelvinken. Het veelzijdige dierenleven trekt ook roofvogels aan, zoals de torenvalk. In Terworm komen meer vogels voor zoals de grauwe vliegenvanger, patrijs, koekoek en veldleeuwerik. Je kunt langs de Geleenbeek de ijsvogel tegenkomen. Daarnaast voelen reeën en dassen zich thuis op dit landgoed. Niet alleen de talrijke vogels, maar ook diverse vlinders vliegen rond in het voorjaar en de zomer. Men heeft de iepenpage gesignaleerd en ook soorten zoals het oranjetipje, kleine vuurvlinder, koninginnepage, boomblauwtje en icarusblauwtje.

Bijzondere planten in Terworm

In natuurgebied Terworm in het elzenbroekbos zijn bijzondere planten te zien en ook een bijzondere slak: de zeggekorfslak. Er zijn vochtige en droge plekken door de hoogteverschillen. Dit draagt bij aan een prima voedingsbodem voor een afwisselende plantengroei. In het begin van de zomer bloeien hier witte munt, aardaker en ijzerhard. In natuurgebied Terworm komen ook andere planten voor zoals kruidvlier, klavervreter, ratelaar, keverorchis en beemdkroon

Werk door Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zet zich optimaal in om de kenmerkende kleine landschapselementen van dit landgoed te bewaren en te verstevigen. Er zijn door Natuurmonumenten verschillende nieuwe hoogstamfruitboomgaarden en scheerhagen aangelegd in natuurgebied Terworm. Schapen die grazen met extra maaien dragen bij dat de bloemrijke graslanden en hooilanden niet dichtgroeien, maar mooi open blijven.