Zuidgors

Zuidgors

Welkom in natuurgebied Zuidgors

Drukke broedplaats in de Zeeuwse natuur

Het Zuidgors natuurgebied trekt grote broedkolonies zoals de zwartkopmeeuw en kokmeeuw. In de lente is het een grote drukte op dit stuk natuurgebied. Het onbegroeide slikkengebied is bij een lage waterstand een optimaal rust- en voedselgebied voor diverse steltlopers en andere watervogels. Tijdens de winter zie je meer dan duizend zilverplevieren, bonte strandlopers en rosse grutto’s in het gebied. Vanaf de Zeedijk vlak bij Ellewoutsdijk kan je de vogels van korte afstand bekijken.

Slikken en schorren voedselbron voor de vogels

Op de schorren in het natuurgebied groeit de gewone zoutmelde, zulte, lamsoor en de strandkweek. Vanwege de zoute bodem gedijen deze planten hier goed.

Krimpende Zuidgors!

De Westerschelde moet diep water hebben voor de grote schepen die naar Antwerpen varen. Om die reden wordt De Westerschelde uitgediept. Dit geeft een een snellere stroming langs de schorren en slikken. Hierdoor krimpt het schor met een paar meter per jaar.

Hoe is het natuurgebied Zuidgors bereikbaar?

Het natuurgebied is niet voor bezoekers toegankelijk. Vanaf de Zeedijk in Ellewoutsdijk is het natuurgebied Zuidgors goed te zien.