Tiendgorzen

Tiendgorzen

Welkom in het natuurgebied Tiendgorzen

Aan het Haringvliet naast de pont naar het eiland Tiengemeten ligt het natuurgebied Tiendgorzen. Als je moet wachten voordat de pont er is kan je zo naar het natuurgebied Tiendgorzen lopen.

Tiendgorzen heeft sinds een paar jaar een zeldzame bewoner in de moerasnatuur, namelijk de noordse woelmuis. Dit diertje voelt zich helemaal op zijn plek in de natuur van het drassige grasland en rietland. Ook zijn er een groot aantal vogels in het natuurgebied Tiendgorzen. Zoals de steltlopers en rietvogels. Maar ook de tureluur en de kleine karekiet komen hier veelvuldig voor.