Strijthagerbeekdal

Strijthagerbeekdal

Welkom in natuurgebied Strijthagerbeekdal

Er komen in het Strijthagerbeekdal veel dieren en planten voor die karakteristiek zijn voor het beekdallandschap in Zuid-Limburgs. Te denken valt aan de bittere veldkers, paarbladig goudveil, geelgors, veel dagvlinders en de das. De hele steile hellingen van het beekdal zijn bebost, de minder steile hellingen worden hoofdzakelijk gebruikt als grasland en bouwland.

Vleermuizen in het Strijthagerbeekdal

De boerenhoeves Winselerhof (hier ontspringt de Strijthagerbeek) en Overste Hof liggen in dit natuurgebied, dat door schraal grasland is omringd. Er liggen langs de beek verscheidene bronnen met bronvegetatie. Het kwelwater wordt naar de beek afgevoerd. Het kasteel Strijthagen met een hoeve, ijskelder en watermolen stamt uit het midden van de zestiende eeuw. Vleermuizen overwinteren in de ijskelder van het kasteel.