Skrins

Skrins

Welkom op natuurgebied Skrins

Ten zuidwesten van Leeuwarden in de Greidhoeke ligt het weidevogelgebied Skrins . Het oude cultuurlandschap met de greppels, slootjes, en bolle percelen is voor veel trekvogels en weidevogels een toevluchtsoord. In de lente is er door de bloemrijke graslanden genoeg voedsel en bescherming om te broeden voor onder andere kievit, grutto en tureluur.