Lionserpolder

Lionserpolder

Welkom in natuurgebied Lionserpolder

Tussen de Friese dorpen Jorwerd en Lions ligt de Lionserpolder dat voor een gedeelte bij Natuurmonumenten in beheer is. Het andere gedeelte is in particulier natuurbeheer door boeren. Intussen is de waterhuishouding in dit natuurgebied uitgebreid aangepakt en is het waterpeil aanzienlijk verhoogd. Dit draagt bij aan een gevarieerder bodemleven waar talrijke vogels zich aan tegoed doen.