Filenspolder

Filenspolder

Welkom in het natuurgebied de Filenspolder

Zuidelijk van Witmarsum ligt de Filenspolder. Weidevogels zoals scholekster, tureluur, grutto en kievit broeden op de graslanden die rijk aan kruiden zijn. Vooral de kievit en de grutto voelen zich in deze polder thuis. Er broedden in 2017 hier maar liefst 51 grutto paartjes en 59 kievit paartjes. Ook een enkele zomertaling en de gele kwikstaart brengen hun jongen in de Filenspolder groot. Om de broedvogels niet te storen worden de weilanden pas eind juni gemaaid. Dus pas als alle kuikens de polder hebben verlaten. Nadat er voor de eerste keer gemaaid is grazen er schapen en koeien op de weilanden.