Flietsterbosk

Flietsterbosk

Welkom in natuurgebied het Flietsterbosk

In recreatiebos Flietsterbosk groeien elzen, populieren, beuken, wilgen en meidoorn. Het Flietsterbosk is hiermee een klein maar afwisselend bos met een diversiteit aan zoogdieren, vogels, insecten en vlinders.

Zangvogels zoals de zwartkop en het roodborstje komen in grote getalen voor in het Flietsterbosk als broedvogel. Ook gekraagde roodstaart en de boomklever hebben hier hun plekje gevonden om te nestelen. Het bos biedt ook voor hazen en reeën een schuilplaats.