Skrok

Skrok

Welkom op natuurgebied Skrok

In de Friese Greidhoeke ligt het weidevogelgebied Skrok. Hier vind je het oude en kruidenrijke greppeltjesland nog helemaal terug. Deze natte graslanden vol insecten en bloemen zijn in de lente een uitstekende broedplaats voor talrijke weidevogels.

Bij de plas Swyns staat een vogelkijkhut aan de rand van het weidevogelreservaat Skrok.  De weidevogels en trekvogels kan je van dichtbij bekijken vanuit deze hut. Allerlei vogels verzamelen zich het hele jaar door in de plas. In de lente rusten hier soms honderden grutto’s en zoeken hier hun voedsel.