Schenge

Schenge

Welkom in natuurgebied Schenge

De Schenge was vroeger een zeearm die het eiland Wolphaartsdijk van Zuid-Beveland scheidde. Deze zeearm is voor een groot ingepolderd en wordt voornamelijk gebruikt als weiland. Je kunt heerlijk fietsen langs het natuurgebied.

Grasland en oude kreken

Het natuurgebied dat rest bestaat uit grasland, rietland en overblijfselen van oude kreken. Het water in de kreek is brak, meer landwaarts wordt het water zoeter. Waar zoete kwel is, groeien de pinksterbloemen. Waar het overgaat van brak water naar zoet water is, komt de rietorchis veel voor. Riet, lisdodde en biezen staan langs de kreek.

Vogelrijk natuurgebied

In het natuurgebied Schenge vertoeven legio vogels:

  • De rietgors, kleine karekiet en bruine kiekendief en broeden in het riet
  • De kievit, bergeend en knobbelzwaan brengen hun jongen ook groot in het natuurgebied
  • In de Schenge lepelen Lepelaars naar de aanwezige waterdiertjes
  • Voor Aalscholvers is het een soort visvijver

Het natuurgebied en de oude zeearm zijn van grote cultuurhistorische en natuurhistorische en waarde.

Wat is er te doen in het natuurgebied Schenge?

Je kunt langs de Schenge heerlijk fietsen. Het Kiekendiefpad dat 75 kilometer lang is, loopt eveneens langs de Schenge. Dit Kiekendiefpad loopt voor een groot gedeelte langs de grenzen van het vroegere eiland Wolphaartsdijk. Maar ook langs het Veerse Meer, over het boerenland, de binnendijken, stille weggetjes en oude kreken naar Goes met zijn historische centrum.

  • Het gebied is niet open. Het natuurgebied is wel goed te zien vanaf verharde wegen de er omheen liggen.
  • Rond Wolphaartsdijk is er een wandelnetwerk
  • Bij de VVV Goes zijn wandelkaarten verkrijgbaar