Katse Plaat

Katse Plaat

Welkom in natuurgebied Katse Plaat

Het schitterende buitendijkse getijdegebied Katse Plaat is een natuurgebied dat continue in beweging is. bij Zandkreekdam heb je vanaf de parkeerplaats goed zicht hoe bij eb de kluut zich te goed doet aan wormen, garnaaltjes en mosselen.

Voor vogels een rust- en voedselgebied

Als het laag water is, komt de zandplaat in het natuurgebied bloot te liggen. Diverse kustvogels maken dan gebruik van deze zandplaat als bron voor voedsel en ook als een rustgebied. De kluut bijvoorbeeld als steltloper. Je ziet ook aalscholvers, plevieren en visdiefjes die op deze plaat afkomen.

De Katse Plaat is een beschermd natuurgebied

De Katse Plaat wordt net zoals meer getijdengebieden ook bedreigd door de zandhonger van de Oosterschelde. Zandhonger is het afbraakproces van schorren, slikken zandplaten langs de kust. Het natuurgebied Katse Plaat maakt deel uit van Nationaal Park Oosterschelde en is onderdeel van Natura 2000. Dat is het Europese netwerk van natuurgebieden:

Hoe is het natuurgebied Katse Plaat te bereiken?

Het natuurgebied is voor bezoekers niet open. Bij helder weer heb je een goed uitzicht over het natuurgebied. De parkeerplaatsen bij de Oosterscheldedijk of Zandkreekdam bieden je een goed uitzicht. Het uitzichtpunt bij de Oosterscheldedijk is uitstekend toegankelijk voor mindervaliden.