Limbrichterbos

Limbrichterbos

Welkom in het Limbrichterbos

Maak eens een wandeling door de bossen en cultuurgronden die aan de rand van het Limburgse lössgebied liggen. Je ontdekt dan de bosanemoon en de gevlekte aronskelk. Hoor tegelijkertijd de nachtegaal en de tjiftjaf.

Over het gebied Limbrichterbos

In het Limbrichterbos zijn voor het grootste loofbomen die ouder zijn dan 75 jaar. Tijdens het wandelen zie je bijzondere planten waaronder de gevlekte aronskelk, muskuskruid en bosanemoon.

Luisteren naar de zangvogels en speuren naar de roofvogels

Het Limbrichterbos is rijk aan vogels waarin onder meerde fluiter, tjiftjaf, wielewaal en nachtegaal broeden. Niet alleen deze prachtige zangvogels, maar ook de havik of buizerd kan je hier aantreffen.

Bomen en struiken kappen in het Limbrichterbos

Natuurmonumenten verwijdert her en der populieren, esdoorns  en robinia’s om ruimte te maken voor de kruiden en struiken die hier van oudsher voorkomen. Het beleid wordt gevoerd om de hoeveelheid dood hout uit te breiden. Daartoe worden enkele Amerikaanse eiken geringd. Rondom de boom wordt een stukje bast weggehaald waardoor de bomen afsterven op de stam.