De Moeren

De Moeren

Welkom in natuurgebied De Moeren

Heerlijk wandelen langs de velden met korenbloemen en klaprozen. En genieten van de gevarieerde landschappen op De Moeren. Van het bos tot aan de heide en poelen.

Over het gebied De Moeren

Natuurlijk beheer op De Moeren

De Moeren omvat akkers, bos, vennetjes, poelen en weiland. De akkers en weilanden liggen in het bos. Natuurmonumenten beheert dit alles zonder gebruik te maken van kunstmest en andere bestrijdingsmiddelen. Door deze wijze van het ecologische beheer groeit een verscheidenheid aan akkerkruiden zoals leeuwenklauw, korenbloem en klaproos in De Moeren. Op deze bloemrijke graslanden bloeien de duizendguldenkruid en koekoeksbloem.

Wandelen in de Moeren

Wandelen is heerlijk in het gebied van De Moeren. In dit mooie natuurgebied loopt de ‘witte’ Rondelenroute (2,7 km). Tijdens het wandelen heb je kans een heldergele glimp op te vangen van de wielewaal bij hoge, oude bomen die langs de akkers staan. Er broeden meer zangvogels in het bos zoals de tjiftjaf en fitis. Voor amfibieën, fazanten, hazen, reeën en meerdere kleine zoogdieren vormen de houtwallen een mooie schuilplaats.

Meer wandelroutes in De Moeren

In de buurt van De Moeren zijn tevens de natuurgebieden De Reten, Kievitsmoeren, Wallsteijn en Oude Buisse Heide. Er is een keuze uit verscheidene wandelroutes. Je kunt de verschillende routes combineren tot een lange wandeling of een hele dag wandelen langs de ‘Koepelroute’ via bossen, heide, landgoederen en vennen.

Wat is er in de Moeren te doen?

Hoe kan je het landgoed De Moeren bereiken?

  • Via een wandelpad vanaf het terras achter het restaurant De Moerse Bossen. Dan de richting aanhouden naar natuurgebied De Moeren.
  • Er is tevens een parkeerplaats met informatiebord aan de Professor H. van der Hoevenstraat in Zundert. Dit is meteen het startpunt van de witte Rondelenroute (2,7 km).

Werk van betekenis voor meer afwisseling in De Moeren

In De Moeren heeft Natuurmonumenten volop werk verzet. De overgangen van bos naar weiland waren n het verleden vrij plotseling. De boswachters hebben inhammen gekapt in de bosrand. Daar groeien nu planten en struiken. Kleine zoogdieren, vlinders en vogels hebben profijt van deze gevarieerde bosrand. Er zijn ook poelen gegraven waar de groene kikker, de bruine kikkers en de alpenwatersalamander leven. Natuurmonumenten heeft de historische lanen op De Moeren hersteld.