Grasbroek

Grasbroek

Welkom in natuurgebied Grasbroek

Je krijgt het idee dat je terug gaat naar het verleden als je in dit Zuid-Limburgse landschap bent. Je loopt langs smalle beekjes en het is echt genieten van de rijkdom aan planten in dit vroegere moerasgebied. Wanneer je bij het kasteel Grasbroek wandelt komt de geschiedenis weer tot leven. In dit natuurgebied liggen mottes wat oude opgeworpen verdedigingsheuvels zijn. Eén van deze mottes is ouder dan 1000 jaar.

Over het natuurgebied Grasbroek

In dit gebied is Zuid-Limburg op zijn fraaist. Dit zie je vooral als je langs het bos en de beekjes loopt in dit historische moerasgebied. De historie komt volop tot leven dichtbij het kasteel Grasbroek met de historische opgeworpen verdedigingsheuvels, de zogenoemde mottes.

De geschiedenis van het Kasteel Grasbroek

Eind 16e eeuw werd het prachtige kasteel Grasbroek gebouwd. Hier heeft koning Swentibold destijds gewoond. Natuurmonumenten is vanaf 1985 eigenaar van het kasteel Grasbroek.

De natuur rond natuurgebied Grasbroek

Er ontspringen een aantal bescheiden bronbeken In het loofbos aan de noordkant van het lössgebied in Zuid-Limburg. Deze beken monden uit in de Hondsbeek en dragen bij aan een grote rijkdom planten met onder andere bittere veldkers, goudveil en slanke sleutelbloem. Het begrip ‘broek’ wijst op een moerasgebied, wat hier vroeger was. Op de hogere delen van natuurgebied Grasbroek groeit eenbes, kleine kaardebol en eenbloemig parelgras. Ontdek in dit bos vogels zoals de nachtegaal, wielewaal en zanglijster.

De motte in het natuurgebied Grasbroek

In dit natuurgebied bevinden zich mottes. Dat is een aarden heuvel, uit de 10e eeuw, die kunstmatig is aangelegd. Houten verdedigingswerken hebben hoogst waarschijnlijk op deze mottes gestaan. Vlakbij het kasteel Grasbroek is een andere motte waarop een voorburcht heeft gestaan. Deze burcht op de heuvel die rond 1540 verwoest werd en ligt aan de noordkant van de Kattebroekbeek, wat een zijtak is van de Hondsbeek, is de voorloper van het tegenwoordige kasteel Grasbroek dat uit de 16e eeuw stamt.

Aanvullende informatie

Je mag vrij wandelen op wegen en paden Honden zijn welkom, indien zij zijn aangelijnd.