Inlaag 1887

Inlaag-rws

Welkom in Inlaag 1887

Natuurgebied Inlaag 1887 is een moerasachtig gebied ten westen van Ellewoutsdijk. Vanaf de Zeedijk heeft u bij hoog water een prachtige blik op dit unieke natuurgebied. En wellicht ziet u de kluut en tureluur, steltlopers of ook de bontbekplevier.

Oorsprong inlaag

Uit de inlaag werd in de negentiende eeuw klei gewonnen voor de bouw van een dijk of het versterken van dijken. Dit zogenaamde karrenveld ligt beschut tussen de dijken. Als het hoog water is, dan wordt het drassige brakke grasland met poelen en sloten een uitwijkplaats voor steltlopers zoals de kluut, tureluur en bontbekplevier. In het voorjaar is het in trek als broedgebied.

Alle vier de jaargetijden is hier de natuur mooi

De inlaag 1887 is in elk jaargetijde een prachtig natuurgebied.  Met in het voor- en najaar veel soorten trekvogels. In het najaar, wanneer de zeekraal uitgebloeid is, krijgt de inlaag kastanje rode kleur. Het waterpeil is In de winter wat hoger dan gedurende de zomer. In die periode zijn er onder andere eenden en steltlopers.

Natuurcompensatie

Met de bouw van de Westerscheldetunnel was afgesproken dat in de Ellewoutsdijkpolder natuur werd gecompenseerd. Daardoor ontstond de Inlaag 2005. Een geheel nieuw natuurgebied van 35 hectare. Een agrarische nederzetting uit de Romeinse tijd is bij de graafwerkzaamheden blootgelegd.

In de buurt

De nieuwe Inlaag 2005 heeft een veranderend zout, brak en zoet karakter. Hierdoor krijgen planten zoals de kattendoorn, zulte, kamgras en aardbeiklaver een voedingsbodem te gedijen. Schapen vind je terug op het grasland. De Inlaag 2005 grenst aan Inlaag 1887 en is op fiets- en loopafstand van Fort Ellewoutsdijk en  ’t Sloe .

Wat is er te doen in het natuurgebied?

  • Vanaf het uitkijkpunt vogels spotten
  • Een bezoek brengen aan Fort Ellewoutsdijk in de buurt.
  • Wil je meer weten over dit natuurgebied? Kijk dan bij VVV Zeeland.

Hoe is het natuurgebied te bereiken?

Inlaag 1887 zelf is niet geopend voor bezoekers. Dit prachtige natuurgebied is wel goed te bekijken vanaf de Zeedijk. Auto parkeren aan de dijk, zuidelijk van Ellewoutsdijk of parkeren bij Fort Ellewoutsdijk.

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt