Groene Woud

Groene Woud

Welkom in natuurgebied Het Groene Woud

Beken hebben eeuwenlang hun weg gezocht richting de Maas op de hogere dekzanden van Noord-Brabant. Hier is een gevarieerd landschap van drassige leembossen, beboste zandkoppen en moerassige kwelgebieden waartussen de beken kronkelend hun weg zoeken.