Groningse Stuwwallen

Groningse Stuwwallen

Welkom in natuurgebied Groningse Stuwwallen

Je ziet mooie hoogtes in het landschap rondom Winschoten. Dat zijn de Groningse Stuwwallen. Deze zijn ontstaan in de ijstijd door het ijs dat het land omhoog drukte. Tegenwoordig is het een mooi gebied om te wandelen met houtwallen, graslanden en jonge bossen.