Groene Hart – Vechtstreek

Groene Hart Vechtstreek

Welkom in natuurgebied Groene Hart-Vechtstreek

Als je aan de Vechtstreek denkt, denk je gelijk aan die prachtige rivier, met zijn stijlvolle buitenhuizen en aan de oever theeprieeltjes. De Vechtstreek heeft meer te bieden dan slechts dat uitgestrekte waterlint tussen Muiden en Utrecht. Ten westen en oosten van deze rivier zijn ongeveer twintig natuurgebieden en ook vind je er de twee forten die tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie behoren. Gezamenlijk vormen deze delen natuur een gekleurd samenspel van gras, water, moeras en veen.