Weidse Polders

Weidse Polders

Welkom in natuurgebied de Weidse Polders

Vanaf de hoge duinen naar de weidse polders

De Weidse Polders liggen aan de voet van de duinen tussen Bergen en Alkmaar. Ervaar het specifieke polderlandschap langs de talloze weggetjes, wandelpaden en fietspaden die door dit landschap heen slingeren. Word verrast door de groene oase ruimte en rust. Geniet ook van de kleuren en geuren van de bloeiende graslanden en het zingen van de vogels.

Over het natuurgebied de Weidse Polders

Tussen Alkmaar, Bergen en Egmond aan de Hoef beheert Natuurmonumenten zes natuurgebieden. Dit zijn de Broekertjes, de Voert, Damlanderpolder, Loterijlanden, Weide Nes en de Philisteinse Polder. Deze natuurgebieden heten samen de Weidse Polders met een grootte van ongeveer 85 hectare. 

Bloemrijke weilanden

Door instromend schoon duinwater en brak kwelwater groeien in deze zes natuurgebieden unieke planten. Deze graslanden zijn rijk aan dotterbloem, rietorchis en de echte koekoeksbloem. Ook zie je in deze zes natuurgebieden diverse vogels. Bijvoorbeeld de graspieper, rietgors en roodborsttapuit.  Kikkers en salamanders vind je in de sloten.