Waalenburg

Waalenburg

Welkom in Waalenburg

Op Texel kom je ogen tekort in de polder Waalenburg. Hier fiets of wandel je door weides doe vol staan met echte koekoeksbloemen, ogentroost, orchideeën, ratelaars en Engels gras. Daarnaast kleurrijke weides vol met grutto’s, kieviten en tureluurs. In de winter kan je hier schaatsen op een toplocatie.

Over het natuurgebied Waalenburg

In dit natuurgebied zie je weidevogels in overvloed. De weilanden zijn levendig gekleurd met grote ratelaar, orchideeën en echte koekoeksbloemen. Wandel door dit rustgebied waar volop de vogels volop broeden en laat je verrassen door de fraaie bloemenzee. 

De geschiedenis van Waalenburg

In het midden van Texel ligt de polder Waalenburg. Oorspronkelijk was de polder een kweldergebied. Daarvan zie je nog steeds de sporen terug in het prachtige landschap met zijn kronkelende kreken. De Waalenburg is in 1654 ontstaan bij de aanleg van de Ruigendijk. De waterstand in deze polder wordt met markante weidemolentjes geregeld. In 1909 werd hier door Natuurmonumenten hier het eerste stuk natuurgebied gekocht op het eiland Texel.