Voolhok

Voolhok

Welkom in het natuurgebied Voolhok

Voolhok is een klein, groen en ruig gebeid dat tegen Delfzijl aanligt tussen de oude en de nieuwe zeedijk.

Voolhok was een kwelder

Eeuwenlang was natuurgebied Voolhok een kleine kwelder. Dat is een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. Dit was zo tot begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Door de aanleg van een nieuwe Deltadijk werd Voolhok van de Waddenzee afgesloten.

Rietorchis in Voolhok

Een groep reeën leeft in het kleine Voolhok. Gedurende de vogeltrek rusten de zangvogels zoals putters en vinken hier uit. Na het uitrusten vliegen ze verder. In het gebied bevindt zich één van de grootste groeiplaatsen van de rietorchis die de provincie Groningen rijk is. Er zijn jaren bij dat er meer dan 1500 exemplaren bloeien.