Rottum

Rottum

Welkom in natuurgebied Rottum

Rottumeroog is het oudste eiland van Rottum dat uit drie eilanden bestaat. Oog, dat een oud woord voor eiland is, kwam voor het eerst in beeld tijdens de vroege middeleeuwen. Van toen af is het eilandje continu van vorm en plaats veranderd. In het verleden lag het op de plaats van de huidige Rottumerplaat. Rottumeroog zijn feitelijk twee eilandjes. Het hoofdeiland en Zuiderduin, dat gescheiden is door het Oostschild wat een ondiepe geul is.