Rottige Meente

Rottige Meente

Welkom in natuurgebied Rottige Meente

Het Brandemeer en de Rottige Meente hebben samen een rijke historie. Het afwisselende landschap heeft zijn ontstaan te danken aan de turfwinning in de negentiende en twintigste eeuw, toen grote gedeeltes zijn vergraven tot legakkers en petgaten. Zijn karakteristieke vorm heeft het tegenwoordige natuurgebied hieraan te danken.