Reve-Abbert

Reve Abbert

Welkom in natuurgebied Reve-Abbert

Tegenwoordig is Reve-Abbert land, maar tot 1958 was het alleen water. Daarvoor wisselden Het water en land wisselden elkaar jaren daarvoor continu af. Tienduizend jaar geleden was het mogelijk om langs het tegenwoordige IJsselmeer, toen het nog land was, te lopen naar Engeland. Waar tegenwoordig de bomen van Reve-Abbert tot wasdom komen, liepen vroeger wolharige neushoorns en mammoeten door een wildernis. Nog steeds vinden boeren uit deze omgeving stobben. Dat zijn restanten van dennen die op deze plek stonden in het verleden.