Randmeren

Randmeren

Welkom in natuurgebied de Randmeren

Arkemheen ligt in de Randmeren, tussen Nijkerk en Amersfoort en is een van de oudste en meest oorspronkelijke polders in Nederland. In het verleden was het een type kwelder van drassig veen, met kleiafzettingen van de oude Zuiderzee. In de veertiende eeuw werd Het gebied werd bedijkt in de veertiende eeuw en daarmee ontstond zo de polder. Door de dijken die doorbraken bleef Arkemheen een van de meest drassige plekken in Gelderland.