Gooi- en Eemmeer

Gooi en Eemmeer

Welkom in natuurgebied Gooi- en Eemmeer

Vroeger beukte de Zuiderzee tegen de kust waar nu Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samenkomen. Het Gooimeer en Eemmeer liggen tegenwoordig hier, tussen het oude en het nieuwe land. De geborgen, af en toe ondiepe, wateren van deze twee meren zijn een walhalla voor de vogels. Dit is te danken aan het vele riet dat aan de oevers groeit. In de meren zelf zijn er de opgespoten eilandjes De Schelp, Visdiefje en de Dode Hond. Hier verblijven duizenden vogels. Je kan hier naartoe met een boot en door de bosjes of het grasland rondlopen. Je bevindt je dan in het gezelschap van meeuwen, rietzangers, waterrallen, verschillende weidevogelsoorten, eenden soorten en op het eiland Dode Hond zowaar reeën.