Goeree

Goeree

Welkom in natuurgebied Kop van Goeree

’t Kiekgat is een belangrijk element van de Kop van Goeree, dat een waterplas is wat rijk aan vogels is. Het was ooit een werkeiland de Haringvlietdam werd gebouwd. Door zandwinning is er in de jaren 70 een waterplas ontstaan. Je hebt een mooi zicht vanaf de vogelkijkhut op de vogels die tegenwoordig leven in deze waterplas. Je ziet er diverse eenden soorten zoals de slobeend en krakeend. In het minder diepe deel van het water zie je steltlopers hun kostje bijeenscharrelen. ’s Zomers zie je de lepelaars dit ook doen. In de rietlandjes van de Kop van Goeree hoor je de kleine karekiet er vrolijk op los fluiten.