Dal van de Roode Beek

Dal van de Roode Beek

Welkom in natuurgebied het Dal van de Roode Beek

In Nederland zetten we ons niet alleen in voor de hele grote natuurgebieden, maar wordt ook de waarde van kleinere natuurgebieden ingezien.

Over het natuurgebied Dal van de Roode Beek

Het natuurgebied Dal van de Roode Beek ligt langs de middenloop en benedenloop van de gelijknamige Roode Beek. Je kunt hier een mooie internationale wandeling maken.

Het Dal van de Roode Beek toen en nu

In dit natuurgebied vind je een combinatie van vochtige heide en hellingveen. Hier kunnen de beenbreek, klokjesgentiaan, kleine veenbes en watergentiaan rustig groeien en kan je van Schotse hooglanders een mooie foto maken. Voor jouw eigen veiligheid en hun rust is het raadzaam altijd voldoende afstand te houden, dat wil zeggen minimaal 25 meter.

De legende van de bloedrode beek

Omtrent de naam Roode Beek leeft een wat lugubere legende. Omstreeks het begin van de jaartelling leefde er een Germaanse stam, De Hessen genaamd, op de Brunssummerheide. De legende wil dat zij een felle strijd uitvochten met de Romeinen om de heerschappij over het gebied. Het bloed dat daarbij vloeide stroomde in de beek, waardoor het water helemaal rood kleurde. Hieraan dankt de Roode Beek haar naam.

Vandaag de dag is bij iedereen bekend dat de Roode Beek en de Rodenbach hun naam danken aan het rode, ijzerrijke water dat vanuit het veengebied er instroomt. De beek die nu nog strak is met een betonnen bodem en oever zal binnen niet al te lange tijd wijken voor een brede, ondiepe laagte, waarin de Roode Beek zelf haar bedding kan vormgeven.

De natuur en Landschapspark Roode Beek/Rodebach

Het Dal van de Roode Beek ligt in een uitgestrekt natuurgebied dat de grens overschrijdt. In Nederlandse wordt dit gevormd door het Leiffenderven, het Dal van de Roode beek en de Schinvelder Bossen. Aan de Duitse kant bestaat het park uit de vroegere Gangelterbruch en de weidse dalvlakte van de Rodebach.

Hoe is het Dal van de Roode Beek te bereiken

Mariabergstraat 20, 6451 EJ Schinveld (Limburg) bij de ingang Breukberg