Fietsroute Sporen van het water

Sporen van het water

Water speelt een grote rol in de mooie Fietsroute Sporen van het water. In het verleden was Zeeland een drassig veengebied waar het land doorlopend door het water werd overstroomd. Met de fiets kom je onder meer door dorpen Borssele en Nisse die ondertussen goed beschermd zijn.

Vlaamse kloosters die rijk waren en veel bezittingen hadden in dit Zeeuwse gebied, zijn in de 12e eeuw begonnen met het aanleggen van dijken. Hierdoor werd Zeeland een eilandenrijk. Bij stormvloeden en hoge waterstanden kon het zeewater evenwel niet meer overlopen over de slikken en schorren. In plaats daarvan werd het water tegen de dijken opgestuwd. Dit had een serie overstromingen door dijkdoorbraken tot gevolg. De bevolking zwoegde ondertussen heldhaftig door, met de schop als voornaamste wapen. Zo kwam Zeeland stapvoets uit de golven bovendrijven. Je beleeft de aanwezigheid van het water ontegenzeggelijk ook gedurende de fietstocht langs de dorpen zoals Ellewoutsdijk, Nisse, Borssele en Hoedekenskerke.