Zwanenwater

Zwanenwater

Welkom in het Zwanenwater

Het Natuurgebied Zwanenwater ligt bij de kustplaats Callantsoog in de Noord-Hollandse duinen. Een heel gevarieerd duingebied met een grootte van 600 hectare en als blikvangers twee duinmeren.

In het midden van dit duingebied liggen de twee grootste natuurlijke duinmeren van West-Europa. Dit zijn het Eerste Water en wat zuidelijker ligt het Tweede Water met het Bokkeneiland. In de loop van de 18e eeuw zijn deze meren ontstaan door de stijging van regenwater en grondwater dat net achter de zeereep bleef staan.

Natuurmonumenten stelde in 1972 met de aankoop het Zwanenwater veilig. Deze meren zijn schoongemaakt in de jaren 2007 tot 2009 en hebben nu schoon water met mooie moerasnatuur er omheen.