Zuidpolder

Zuidpolder

Over de Zuidpolder

Je hebt uitzicht vanaf de Zuidpolder op de weidevogelpolder Schieveen. Grondwallen links en beplanting dammen de geluidshinder en zichthinder in die door de A13 enA16 worden veroorzaakt. De graslanden ogen mooi paars door de pinksterbloemen en koekoeksbloemen. Ze kleuren ook geel door de dotters. De veldleeuwerik is weer terug in deze polder en zingt volop zijn voorjaarslied.

De Zuidpolder biedt meer groen voor de Rotterdammer

De Zuidpolder met zijn 70 hectare maakt deel uit van een 400 hectare nieuw recreatiegebied en natuurgebied tussen Schie en de Rotte, het Rotterdams platteland. De gemeente Rotterdam werkt in dit gebied samen met gemeente Lansingerland, Hoogheemraadschappen Delfland en Schieland/Krimpenwaard en Natuurmonumenten aan de realisatie van dit groengebied. Hiermee komt een noodzakelijke en belangrijke verbinding tot stand tussen populaire bestaande groengebieden zoals de Rottemeren, Midden-Delfland, Groenzoom en Balij. Ook Polder Schieveen, de Schiebroekse Polder en de Schiezone maken onderdeel uit van deze Noordrand Rotterdam.