Zandkes

Zandkes

Welkom in natuurgebied Zandkes

Natuurgebied Zandkes is een kleine ziltige polder, dat ligt aan de oostzijde van Texel tussen de oude en nieuwe waddendijk. Het is een paradijs voor veel wad- en weidevogels doordat  er drie ondiepe waterplassen aanwezig zijn. Deze mooie natuur kan je bewonderen vanaf het fietspad op de oude zeedijk.

Over het natuurgebied Zandkes

Zandkes is voor vogels een ondiep paradijs

Door de ondiepe waterplassen is dit natuurgebied geliefd bij eenden en steltlopers. De meest noordelijke plas is ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1595. De middelste plas is speciaal voor de vogels gegraven. Wadvogels zoals de bontbekplevieren en de kluut aarden hier optimaal. Om de oude zeedijk te versterken werd in de jaren dertig leem uitgegraven en uit deze leemput is de zuidelijkste plas ontstaan.

Het grasland rond de plassen wordt niet eerder gemaaid dan na 15 juli wanneer de jonge weidevogels vliegvlug zijn.