Wormer- en Jisperveld

Wormer en Jisperveld

Over het natuurgebied Wormerveld en Jisperveld

Het Wormer- en Jisperveld is een lappendeken van land en water door de honderden weilandjes die omgeven zijn door rietkragen en smalle slootjes. In West-Europa is dit het grootste op elkaar aangesloten veenweidegebied. Natuurmonumenten beheert samen met de boeren dit natuurgebied. Deze samenwerking heeft een mooi resultaat. In de lente krioelt het van de weidevogels in het gebied.

Boeren in het Wormerveld en Jisperveld

De boeren hebben in de vroege middeleeuwen het veenmoeras ontgonnen voor landbouwdoeleinden. Duizenden sloten werden er gegraven zodat hun kleine akkers droog bleven. Je kunt dit patroon nog altijd heel mooi zien vanuit de lucht. Door de jaren heen klonk het veen steeds verder in. Het natuurgebied bevindt zich momenteel één tot twee meter beneden zeeniveau. Er zijn veel molentjes nodig om het water weg te kunnen pompen. Alleen als hooiland voor vee was dit zompige land nog te gebruiken. Dat is nog steeds zo. Dit brengt wel veel werk met zich mee omdat de koeien per boot van en naar de stal gebracht worden.

Door het grazen van de koeien is de bodem zodanig verarmd dat er heide en orchideeën groeien. Op deze manier dragen de koeien bij tot het beheer van dit natuurgebied.