Wijde Blik

Wijde Blik

Over het natuurgebied Wijde Blik

Het is echt genieten op de plas Wijde Blik vlak bij Kortenhoef. Deze plas is het grootst en diepst van al de Vechtplassen. Maak een vaartocht en zie vanuit jouw boot het water, de moerasbossen en groene weilanden.

Weelderige natuur in de Wijde Blik

Zoals gezegd is de Wijde Blik de grootste en diepste plas van alle Vechtplassen. Dat komt omdat hier naast veen ook jarenlang zand gewonnen is. Deze plas vriest in de winter in het algemeen niet dicht. Hiervan profiteren wintergasten zoals de brilduiker, smient en wilde eend. In het voorjaar broeden in de rietkragen de kleine karekiet, meerkoet, fuut en rietzanger.

Door voedselarm water een unieke natuur

In Wijde Blik leven zeldzame planten zoals kranswieren. Deze bijzondere plant gedijt hier goed omdat het water hoofdzakelijk bestaat uit kalkrijk maar voedselarm kwelwater. Door Natuurmonumenten wordt de instroom van voedselrijk water uit de Vecht beperkt.