Wagejot

Wagejot

Welkom in natuurgebied Wagejot

Het natuurgebied Wagejot ligt aan de oostkant van Texel ter hoogte van Oosterend. De drassige vlakte is een heel prettig gebied voor vogels. Dit gebied is ontstaan Bij de dijkverzwaring in 1977. Het gebied Wagejot is Vanaf de Lancasterdijk is het gebied Wagejot uitstekend te overzien.

Over het natuurgebied Wagejot

Kijken naar vogels

Het gebied Wagejot is in de periode april tot en met juni een ideale plek voor veel vogelsoorten om hier te broeden. De kale eilandjes met lage begroeiing zijn voor de wadvogels een goede broedplek. Je kan in deze periode de pluizige kuikens van de bontbekplevieren, kluten, scholeksters en visdiefjes zien.

Ga je het natuurgebied Wagejot buiten het broedseizoen bezoeken? Dan zie je de steltlopers die de vlakte gebruiken om uit te rusten of het zoeken van voedsel. Als er hoogwater is op de Waddenzee trekken de wadvogels naar de binnendijkse plassen. Zoals het natuurgebied Wagejot.