Vlijmens Ven

Vlijmens Ven

Welkom in het Vlijmens Ven

In de provincie Noord-Brabant ligt ten zuiden van Vlijmen het natuurgebied Vlijmens Ven. Het gebied maakt deel uit van een groter moerassig gebied waar ook De Bossche Broek en De Moerputten onderdeel van zijn. Dit laaggelegen gebied was vroeger in gebruik als overlaatgebied voor water dat vanaf de zuidelijk gelegen dekzandruggen afstroomde. Deze functie heeft het natuurgebied nu weer om overstromingen te voorkomen in ‘s Hertogenbosch.

Over het gebied Vlijmens Ven

In het Vlijmens Ven voltrekt zich een wonder. Het natte grasland kleurt steeds blauwer. En met blauwer wordt ook bedoeld paars, groen en geel. De paarse orchideeën, de knalgele ratelaar en langs de slootkant de hoge rietkragen. Een bijzonder blauwgrasland ontwikkelt zich hier. De modderkruipers en kranswieren leven verstopt in de sloten. Het is extra genieten met het op de achtergrond zingen van de veldleeuwerik en karekiet.