Vijftig Bunder

Vijftig Bunder

Welkom in natuurgebieden Vijftig Bunder

Vijftig Bunder is een bescheiden heidegebied omringd door bosjes op de kant van het beekdal van de Aa in Drenthe. Je ziet in dit gebied dopheide, struikheide en schitterende planten zoals de gevlekte orchis, klokjesgentiaan en valkruid.

Over het gebied Vijftig Bunder

Natuurmonumenten laat hier werk dat van belang is verrichten door grote grazers. Zij eten grassen en de jonge boompjes weg waardoor het open landschap bewaard blijft. De hoeven van de grazers zorgen voor structuur in de bodem. Hierdoor ontstaan ruige graslanden die diverse soorten vogels aantrekken.