`t Roegwold

t-Roegwold

Welkom in natuurgebied het Roegwold

Samen met Ae’s Woudbloem, Dannemeer en Tetjehorn maakt de Westerpolder deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS) Midden-Groningen. Het doel van deze EHS is om zoveel mogelijk natuurgebieden in Nederland met elkaar te verbinden. Hierdoor is het voor planten en dieren veiliger en makkelijker zich te verplaatsen en verspreiden. Hierdoor ontstaat er meer variatie in de natuurgebieden.