t Hoge Land

t Hoge Land

Welkom in natuurgebied t Hoge Land

Opeengehoopt wadzand en zware zeeklei vormen het Hoge Land in het noorden van Groningen. Een aantal jonge dorpsbosjes bij Bierum, Roodeschool en Spijk wordt door Natuurmonumenten onderhouden en beschermd.

Net als het vogelrijke Eiltsgat, dat een kolkje is dat aan een dijkdoorbraak herinnert is de Wytsemakooi onderdeel van het Hoge Land. Een groot aantal vogels, ook trekvogels, maken gebruik van deze eendenkooi als voedselgebied en rustplaats.