Soerense Broek

Soerense Broek

Welkom in het natte natuurgebied Soerense Broek

Het natuurgebied Soerense Broek ligt net buiten Dieren. De Soerense beek kabbelt hier en er zijn talrijke vochtige graslanden. Daar waar het water schoon is zie je veel amfibieën en libellen. Vanaf de Broekdijk heb Je ziet fraaie landschapsplaatjes vanaf de Broekdijk die je het gevoel geven dat je in een schilderij wandelt.

Bijzondere soorten in de Soerense Broek

Natte graslanden met struweelhagen vormen de Soerense Broek. Door deze natte natuur in dit natuurgebied komen er talrijke bijzondere dieren en planten voor. Hier groeien ronde zonnedauw, wat een vleesetend plantje is en het guichelheil. Dat is een bedreigde plantensoort. Veel libellen worden aangetrokken door het schone water en de ijsvogels zie je over het water flitsen.