Richel

Richel

Welkom op natuurgebied Richel

Zuidoostelijk van Vlieland ligt de zandplaat Richel. De zandplaat is bij laag water voor een deel open. Als rustplaats en broedplaats voor vogels zoals de bontbekplevier, de wulp en kanoetstrandloper zijn de hogere delen niet toegankelijk. Hier liggen ook vaak de grijze zeehonden.

De wadwachters geven in de zomer voorlichting over de Richel aan de passagiers van droogvallende schepen. Zij doen dit vanaf een drijvende ponton.