Oudemirdumerklif

Oudemirdumerklif

Welkom in het gebied Oudemirdumerklif

Het keileem van de Friese kust werd tot 1932 door de Zuiderzee aangetast. De mix van keien, grind, zand en leem, dat in de voorlaatste ijstijd was ontstaan, zonk langzaam maar zeker in de Zuiderzee. Op deze manier kwamen langs de Friese zuidwestkust Oudemirdumerklif, Roode Klif en het Mirnserklif tot stand. Nadat de Afsluitdijk was aangelegd hield de afkalving van het klif op en daardoor ontwikkelde de natuur daar zich verder. Het Oudemirdumer Klif werd door Natuurmonumenten in de jaren 30 gekocht en is daarmee één van hun eerste natuurgebieden.