Nationaal Park Dwingelderveld

Dwingelderveld

Welkom in natuurgebied Dwingelderveld

Het grootste natte heidegebied in West-Europa is het Nationaal Park Dwingelderveld. Natte laagtes die slenken worden genoemd en hoge zandruggen variëren in het weidse Dwingelderveld. Hier is bos, jeneverbosjes, heide, stuifzand en meer dan veertig vennen. Een gedeelte van die vennen is gevormd in de ijstijd. De andere vennen zijn het gevolg van veenafgravingen.